Regulamente

02.05.2018 | STANDARDE SI PROCEDURI PROPRII FEFS CONSTANTA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE

METODOLOGIE PROPRIE FEFS CONSTANTA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA IN SESIUNILE IULIE SI SEPTEMBRIE 2017

METODOLOGIE PROPRIE FEFS CONSTANTA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT IN SESIUNILE IULIE SI SEPTEMBRIE 2017

METODOLOGIE PROPRIE FEFS CONSTANTA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA -IFR IN SESIUNILE IULIE SI SEPTEMBRIE 2017

STANDARDE SI PROCEDURI PROPRII FEFS CONSTANTA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA - SESIUNILE IULIE SI SEPTEMBRIE 2016

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 2016 LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

CRITERIILE DE ACORDARE A BURSELOR ȘI CUANTUMURILE LOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

METODOLOGIA DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ ÎN UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANŢA - FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

METODOLOGIE privind organizarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de licenţă şi disertaţie, în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport din cadul Universităţii „Ovidius” din Constanţa începând cu anul universitar 2015-2016