Departamente

DEPARTAMENTUL EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ŞI KINETOTERAPIE
 
CADRE DIDACTICE TITULARE
 

Prof. univ.dr. DAMIAN MIRELA

Prof. univ.dr. GEVAT CECILIA - CV - Listă lucrări

Prof. univ.dr. ENE VOICULESCU CARMEN - CV - Listă lucrări

Prof.univ.dr. MELENCO IONEL - CV - Listă lucrări

Prof.univ. dr. LARION ALIN - CV - Listă lucrări

Conf.univ.dr. POPESCU RADUCU - CV

Prof.univ.dr. RIZESCU CONSTANTIN - CV - Listă lucrări

Prof.univ.dr. DOCU AXELERAD DANIEL - CV - Listă lucrări

Lect.univ.dr. POPA CRISTIAN - CV - Listă lucrări

Lect.univ.dr. NEGREA VALENTIN - CV - Listă lucrări

Lect.univ.dr. MUŞAT GEORGE - Listă lucrări

Lect.univ.dr. DUŢĂ DANIEL - CV - Listă lucrări

Lect.univ.dr. OLTEAN ANTOANELA - CV - Listă lucrări

Lect.univ.dr. GIDU DIANA - CV

Lect.univ.dr. TEODOR DRAGOŞ - CV - Listă lucrări

Lect.univ.dr. CAZAN FLORIN - CV - Listă lucrări

Lect.univ.dr. GEORGESCU ADRIAN

Lect.univ.dr. PETCU DAMIAN - CV - Listă lucrări

Lect.univ.dr. PETRESCU ANDREI

Lect.univ.dr. OCHIULEȚ DORIN - CV

 
 
COMPONENŢĂ COMISII
 
1. COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI FORMARE CONTINUĂ 
Preşedinte: Prof.univ.dr. DAMIAN MIRELA 
Membrii: Prof.univ.dr. RIZESCU CONSTANTIN 
Prof.univ.dr. MELENCO IONEL
 
2. COMISIA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INFORMATIZARE
Preşedinte: Prof.univ.dr. GEVAT CECILIA
Membrii: Prof.univ.dr. LARION  ALIN 
Prof.univ.dr. DOCU DANIEL 
 
 
3. COMISIA PENTRU RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI IMAGINE INSTITUŢIONALĂ
Preşedinte: Prof.univ.dr.  ENE-VOICULESCU CARMEN
Membrii: Conf.univ.dr. POPESCU RĂDUCU
Lect.univ.dr. DUŢĂ DANIEL
 
4. COMISIA PENTRU RELAŢIA CU STUDENŢII ŞI ABSOLVENŢII
Preşedinte: Prof.univ.dr. RIZESCU CONSTANTIN
Membrii: Lect.univ.dr. GIDU DIANA
Lect.univ.dr. OLTEAN ANTOANELA 
 
5. COMISIA PENTRU STRATEGIA ŞI DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ, ASIGURAREA CALITĂŢII ŞI RELAŢIA CU MEDIUL ECONOMIC ŞI COMUNITATEA LOCALĂ
Preşedinte: Prof.univ.dr. GEVAT CECILIA
Membrii: Prof.univ.dr. LARION  ALIN
Lect.univ.dr. POPA CRISTIAN
 
        
6. COMISIA PENTRU EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE/CERCETARE ŞI DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CERCETARE
Preşedinte:  Prof.univ.dr. ENE-VOICULESCU CARMEN 
Membrii: Prof.univ.dr. RIZESCU CONSTANTIN
Prof.univ.dr. LARION ALIN
 
7. COMISIA PENTRU IMAGINE, COMUNICARE ŞI PROBLEME SOCIALE STUDENŢEŞTI
Preşedinte: Prof.univ.dr . LARION  ALIN 
Membrii: Lect.univ.dr.  OLTEAN ANTOANELA
Lect.univ.dr.  CAZAN FLORIN
        
 
8. COMISIA PENTRU CAZAREA ÎN CĂMINE STUDENŢEŞTI
Preşedinte: Lect.univ.dr.  MUŞAT GEORGE
Membrii: Lect.univ.dr.  GIDU DIANA
 Lect.univ.dr.  NEGREA VALENTIN
 
9. COMISIA PENTRU ACORDAREA BURSELOR STUDENŢEŞTI
Preşedinte: Prof.univ.dr. MELENCO IONEL
Membrii: Prof.univ.dr. GEVAT CECILIA
Prof.univ.dr. RIZESCU CONSTANTIN
Lect.univ.dr. NEGREA VALENTIN
 
10. COMISIA DE BUGET – ACHIZIŢII – GESTIUNI
Preşedinte: Prof.univ.dr. MELENCO IONEL
Membrii: Prof.univ.dr. DOCU DANIEL
Lect.univ.dr. POPA CRISTIAN
                               
11. COMISIA DE ADMINISTRARE A BUNURILOR ŞI A PATRIMONIULUI FACULTĂŢII
Preşedinte: Lect.univ.dr. PETCU DAMIAN
Membrii: Lect.univ.dr. GEORGESCU ADRIAN
Lect.univ.dr. DUŢĂ DANIEL
 
12. COMISIA DE P.S.I., PROTECŢIA ŞI SIGURANŢA MUNCII
Preşedinte: Lect.univ.dr. MUŞAT GEORGE
Membrii: Lect.univ.dr. TEODOR DRAGOŞ
Lect.univ.dr. PETRESCU ANDREI 
 
13. COMISIA PENTRU ECHIVALARE/RECUNOAŞTERE A DISCIPLINELOR PROMOVATE
Preşedinte: Prof.univ.dr. DAMIAN MIRELA
Membrii: Prof.univ.dr. RIZESCU CONSTANTIN
Lect.univ.dr. CAZAN FLORIN
 
14. COMISIA PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT
Preşedinte: Prof.univ.dr. DAMIAN MIRELA
Membrii: Prof.univ.dr. GEVAT CECILIA
Prof.univ.dr. MELENCO IONEL