Oferta Educațională

2018

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

2018-2019

 

Programe de studii universitare de licenţă

 

Programul de studii: Educație fizică și sportivă  

- Locuri bugetate – 21, Din  care rromi - 1

- Locuri cu taxă – 47

- CPV  - 2

TOTAL - 70

 

Programul de studii: Sport și performanță motrică 

- Locuri bugetate – 19

- Locuri cu taxă –29

- CPV  - 2

TOTAL - 50

 

Programul de studii: Kinetoterapie și motricitate specială 

- Locuri bugetate – 10, Din  care rromi - 1

- Locuri cu taxă – 30

- CPV  - 0

TOTAL - 40

 

Programul de studii: Educație fizică și sportivă- I.F.R.  

- Locuri cu taxă – 50

TOTAL 50

 

Admiterea la programele de LICENŢĂ se va face pe baza următoarelor probe:

• PROBĂ  ELIMINATORIE: Traseu aplicativ (contracronometru)-notat cu admis/respins

• PROBA 1  - LA ALEGERE – între:

ATLETISM (100 m, 800 m – fete, 100 m, 1000 m – băieţi) sau

GIMNASTICA (exerciţiu liber ales)

• PROBA 2  - LA ALEGERE un joc sportiv dintre următoarele:

BASCHET, HANDBAL, VOLEI, FOTBAL

Ponderea probelor  în media de admitere:

PROBA 1                                    - 45%

PROBA 2                                    - 45%

MEDIA DE BACALAUREAT      - 10% 

La medii egale se va apela la următoarele criteriI de departajare:

1.            Nota obţinută la proba 1

2.            Nota obţinută la proba 2

3.            Media de bacalaureat

 

 

 

2017

LOCATII ADMITERE 2017 ROMÂNI DE PRETUTINDENI

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

2017-2018

 

Programe de studii universitare de licenţă

 

Programul de studii: Educație fizică și sportivă  
- Locuri bugetate – 20, Din  care rromi - 1
- Locuri cu taxă – 48
- CPV  - 2
TOTAL - 70
 
Programul de studii: Sport și performanță motrică 
- Locuri bugetate – 19
- Locuri cu taxă –29
- CPV  - 2
TOTAL - 50
 
Programul de studii: Kinetoterapie și motricitate specială 
- Locuri bugetate – 10, Din  care rromi - 1
- Locuri cu taxă – 30
- CPV  - 0
TOTAL - 40
 
Programul de studii: Educație fizică și sportivă- I.F.R.  
- Locuri cu taxă – 50
TOTAL 50

 

Admiterea la programele de LICENŢĂ se va face pe baza următoarelor probe:

PROBĂ  ELIMINATORIE: Traseu aplicativ (contracronometru)-notat cu admis/respins

PROBA 1  - LA ALEGERE – între:

ATLETISM (100 m, 800 m – fete, 100 m, 1000 m – băieţi) sau

GIMNASTICA (exerciţiu liber ales)

PROBA 2  - LA ALEGERE un joc sportiv dintre următoarele:

BASCHET, HANDBAL, VOLEI, FOTBAL

Ponderea probelor  în media de admitere:

PROBA 1                                    - 45%

PROBA 2                                    - 45%

MEDIA DE BACALAUREAT      - 10% 

La medii egale se va apela la următoarele criteriI de departajare:

1.            Nota obţinută la proba 1

2.            Nota obţinută la proba 2

3.            Media de bacalaureat

 

Programe de studii universitare de masterat

 

Programul de studii: Educație fizică și sport școlar 
- Locuri bugetate – 16
- Locuri cu taxă –32
- CPV  - 2
TOTAL - 50
 
Programul de studii: Performanță în sport 
- Locuri bugetate – 20
- Locuri cu taxă –28
- CPV  - 2
TOTAL - 50
 
Programul de studii: Kinetoterapie, recuperare și reeducare motrică
- Locuri bugetate – 12
- Locuri cu taxă –36
- CPV  - 2
TOTAL - 50

 

Admiterea la programele de masterat se face pe baza următoarelor probe:.

PROBA 1 -  Eseu (portofoliu privind tema de cercetare pe parcursul studiilor)

PROBA 2 – Media la examenul de licenţă

Nota de admitere la concurs se constituie ca medie între:

- nota obţinută la proba de eseu           – 50%

- nota de la examenul de licenţă         – 50%

În caz de egalitate a notei de admitere se apelează în ordine la următoarele criterii de departajare:

1.    Nota obţinută la proba scrisă la examenul de licenţă

2.    Nota obţinută la proba orală la examenul de licenţă (susţinerea lucrării de licenţă)

3.    Punctajul obţinut  la noutatea şi originalitatea cercetării (la eseu)