Criterii de admitere

Programe de studii universitare de licenţă

 

Admiterea la programele de LICENŢĂ se va face pe baza următoarelor probe:

PROBĂ  ELIMINATORIE: Traseu aplicativ (contracronometru)-notat cu admis/respins

 

Traseul se desfăşoară contracronometru şi se execută o singură dată.

Lungimea traseului: 75m.

Executarea acestuia şi îndeplinirea/neîndeplinirea baremului se va nota cu: admis/respins.

 

DESCRIEREA TRASEULUI: Se pleacă de la linia de start

1. alergare pe o distanţă de 4 m;

2. urcare şi deplasare pe bârna de gimnastică aşezată longitudinal faţă de traseu la înălţimea de 58 centimetri faţă de sol (deplasarea se poate face în mers, alergare sau pas adăugat);

3. se continuă cu alergare pe o distanţă de 7 m.;

4. urcare în sprijin ghemuit urmat de rostogolire la lada de gimnastică aşezată longitudinal, la înalţimea de 85cm.(3 cutii + capacul);

5. se continuă cu alergare pe o distanţă de 8 m;

6. escaladarea unui cal de gimnastică aşezat transversal faţă de traseu şi la înălţimea de - fete: 1,20 cm. iar băieţii la:1,40 cm.;

7. se continuă alergarea cu ocolire printre 5 jaloane aşezate la distanţă de 2,5 m.;

8. întoarcere 1800 şi alergare de viteză în linie dreaptă pe distanţa de 30 m. până la linia de sosire.;

 

Parcurgerea intregului traseu este obligatorie.

 

Barem fete:     admis - ≤ 26 sec.

Barem băieţi:  admis - ≤ 23sec.

Penalizări:

  • căderea de pe bârnă sau ieşirea de pe aceasta la mai mult de 50 cm. se penalizează cu o secundă

  • greseli in executarea rostogolirii la lada de gimnastică se penalizează cu două sec.(2 sec.);

  • greseli la executia inescaladarea calului de gimnastică se penalizează cu două sec.(2 sec.);

  • lipsa ocolirii unui jalon se penalizează cu jumatate de sec. (0.30 sec.).

 

 

PROBA 1  - LA ALEGERE – între:

ATLETISM (100 m, 800 m – fete, 100 m, 1000 m – băieţi) sau

GIMNASTICA (exerciţiu liber ales) - VEZI METODOLOGIE

PROBA 2  - LA ALEGERE un joc sportiv dintre următoarele:

BASCHET, HANDBAL, VOLEI, FOTBAL - VEZI METODOLOGIE

Ponderea probelor  în media de admitere:

PROBA 1                                    - 45%

PROBA 2                                    - 45%

MEDIA DE BACALAUREAT      - 10% 

La medii egale se va apela la următoarele criteriI de departajare:

1.            Nota obţinută la proba 1

2.            Nota obţinută la proba 2

3.            Media de bacalaureat

 

CRITERIILE DE SELECȚIE SPECIFICE
pentru admiterea la programele de studii de licență
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ ȘI SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ
la FEFS Constanța
 
(1)  Sunt admişi în învăţământul superior fără concurs de admitere, în cadrul numărului de locuri aflate în concurs, absolvenţii de liceu cu bacalaureat care au obţinut, în perioada studiilorliceale, performanţe recunoscute la olimpiadele şi concursurile şcolare naţionale şi internaţionale în domeniul în care se înscrie la concursul de admitere sau la una dintre disciplinele probelor de concurs. Listele candidaților eligibili sunt preluate de la M.E.N. și înaintate de către comisia centrală de admitere către comisiile tehnice de admitere ale facultăților.
(2)  Sunt admişi în învăţământul superior fără concurs de admitere, în cadrul numărului de locuri aflate în concurs, absolvenţii de liceu cu bacalaureat care au obţinut, performanţe sportive recunoscute la competiţiile internaţionale şi naţionale .
(3)     Pentru candidaţii prevăzuţi la aliniatul (1), dosarul de înscriere trebuie completat cu acte doveditoare ale performanţelor sportive, vizate de federaţiile de specialitate, în original sau copie legalizată (dacă urmează două programe de studiu).
(4)     Sunt înscrişi şi consideraţi admişi, fără concurs, pe locuri fără taxă, candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Ø  ocupanţii locurilor I – VI  la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale (seniori, tineret, juniori.) şi Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori.);Candidaţii care fac parte din categoria menţionată pot beneficia de un singur loc subvenţionat (fără taxă) în învăţământul superior de stat;
(5)     Sunt înscrişi şi consideraţi admişi, fără concurs, pe locuri cu taxă, candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii:
Ø   locului I la Campionatele Naţionale (seniori, tineret, juniori), Campionatele Balcanice (seniori, tineret, juniori);
Ø  ocupanţii locurile I-III la Olimpiada Naţională de Pregătire Teoretică Sportivă.
Ø  componenţii echipelor de jocuri sportive calificate la turneele finale ale  J.O., C.M. şi C.E (seniori, tineret, juniori);
Ø  ocupanții locurilor II-III, la Campionatele Naţionale (seniori, tineret, junior);
(6)     FEFS îşi rezervă dreptul de a verifica autenticitatea datelor înscrise în actul oficial şi de a lua hotărâri, în cazul în care acestea nu se confirmă.

 

 

Programe de studii universitare de masterat

 

Admiterea la programele de masterat se face pe baza următoarelor probe:.

PROBA 1 -  Eseu (portofoliu privind tema de cercetare pe parcursul studiilor)

PROBA 2 – Media la examenul de licenţă

Nota de admitere la concurs se constituie ca medie între:

- nota obţinută la proba de eseu           – 50%

- nota de la examenul de licenţă           – 50%

În caz de egalitate a notei de admitere se apelează în ordine la următoarele criterii de departajare:

1.    Nota obţinută la proba scrisă la examenul de licenţă

2.    Nota obţinută la proba orală la examenul de licenţă (susţinerea lucrării de licenţă)

3.    Punctajul obţinut  la noutatea şi originalitatea cercetării (la eseu)